Mieke Mosmuller

 • Mieke_Mosmuller_2013

  Biografie

  In haar boek 'Eine Klasse voller Engel' schrijft Mieke Mosmuller over haar geestelijke levensloop: 'Als kind van een evangelisch-hervormde vader en een katholieke moeder werd ik in het katholieke geloof opgevoed en beleefde ik ook de religieuze gebruiken en inhouden van mijn vaders familie mee. De religieuze opvoeding was niet sterk door een kerk bepaald, meer door de christelijke inhoud als zodanig. Ik ging naar een katholieke basisschool en een stedelijk gymnasium, waar ik naast de moderne talen en de exacte vakken de klassieke talen en geschiedenis moest leren. Door de Griekse mythologie ging ik vragen stellen over de bijbelse inhouden en het geloof op zich − omdat die ook mythisch leken te zijn ...
 • Zoekhetlicht_titel

  Werk

  Zowel in de natuurwetenschappen als ook in de sociale wetenschappen en de filosofie wordt het grootste belang gehecht aan de objectiviteit. Slechts datgene, wat met de zintuigen kan worden waargenomen - zij het direct of zij het dankzij verfijnde instrumenten - geldt als objectief en wordt wetenschappelijk onderzocht. In de natuurwetenschap levert dat al bepaalde grenzen op. Wanneer je natuurwetenschap toepast op het menselijk lichaam komen er vragen op, die met ethiek te maken hebben. Maar in de natuurwetenschap van de mens heerst toch nog een grote exactheid en objectiviteit omdat het lichaam van de mens zonder twijfel zintuiglijk kan worden waargenomen. Wanneer je echter dit gebied van de wetenschap verlaat en het gebied van de ...
 • Mieke_Mosmuller

  Interview

  Mieke je bent arts, filosoof en auteur. Kun je misschien iets vertellen hoe die drie zich ten opzichte van elkaar verhouden? Ja, ik ben arts geworden omdat ik het niet wilde, ik ben filosoof geworden omdat ik daar nooit een interesse in had en ik ben auteur geworden zonder dat ooit na te streven. Zo is het eigenlijk. Het zijn raadselachtige uitspraken, maar zo is het wel echt. Ik heb, dat kun je in mijn boeken terugvinden, altijd een heel sterke betrokkenheid gehad bij het verschijnsel sterven, zo dat ik dacht: er is één beroep wat ik in ieder geval nooit moet kiezen en dat is het beroep van arts. Dus daarom zeg ik: dat is iets wat ik echt niet gewild heb. Ik herinner me dat in het dispuut, waar ik als student in zat, een meisje was, die filosofie studeerde en ik dacht: hoe kan iemand er toe komen om filosofie te willen studeren, ...