Ontdek!

 • Stichting Koningsweg

  26-06-2023 Nieuws van Vrienden M. Mosmuller

  Het doel van Stichting Koningsweg is financiële steun te bieden aan de ontwikkeling en verspreiding van het zuivere denken, dat tot zelfstandig individueel inzicht leidt en tot een zich ontwikkelende morele en kunstzinnige intelligentie. Het begripsvermogen en het menselijk inzicht zijn het hoogste goed van de mens. Maar juist dit dreigt in onze tijd verloren te gaan omdat de waarnemingen met de zintuigen steeds sterker worden (o.a. door een steeds meer door de techniek versterkte visuele en gehoorswaarneming), en het zuivere, logische denken op de achtergrond geraakt.

 • Een tijd van beproeving, het coronavirus, hoe verder? - Toespraak in Kiental, 16.08.2020

  31-12-2022 Artikel van Jos Mosmuller

  Medio maart 2020 hebben veel regeringen van landen binnen en buiten Europa als gevolg van de sarscov 2 virus pandemie een lockdown of blokkade ingesteld, mensen mochten alleen nog maar hun huizen verlaten om te winkelen en de nationale grenzen van de landen werden gesloten. Later werden aan de maatregelen nog het 1,5 meter afstand houden en het dragen van een gezichtsmasker in openbare ruimtes toegevoegd. De persoonlijke vrijheid en de grondrechten werden beperkt met het argument van de schade aan de algemene gezondheid en het algemene welzijn. We weten allemaal dat het begon in Wuhan in de pro...

 • Corona Blog 11-3-2020 t/m 5-8-2020

  31-12-2022 Artikel van Mieke Mosmuller

  De kroon - 11-03-2020 https://www.miekemosmuller.com/nl/blog/de-kroon Corona - 17-03-2020 https://www.miekemosmuller.com/nl/blog/corona Corona 2 - 19-03-2020 https://www.miekemosmuller.com/nl/blog/corona-2 Virus - 24-03-2020

 • Een impressie van Giovanni Segantini

  31-12-2022 Artikel van Theophil Urech, Chur (CH)

  Giovanni Segantini, kunstschilder, leefde van 15.1. 1858 tot 28.9. 1899.   Zijn schilderijen zijn bekend, maar zijn brieven en geschriften zijn minder bekend, hoewel ze zijn leven in een verbazingwekkend licht laten verschijnen:   Aan de schrijfster Neera ca. 1890:   <...

 • 100 Jaar Vrije School? Toespraak bij de opening van het schooljaar voor de collega’s van het Geert Groote College Amsterdam - 26 augustus 2019

  31-12-2022 Artikel van Michiel Suurmond

  ‘Andere belangrijke persoonlijkheden laten wanneer zij sterven hun werken na. Rudolf Steiner laat mensen na die hij gestimuleerd heeft in vrijheid en uit zichzelf werkzaam te zijn.’   ‘Rudolf Steiners Filosofie van de vrijheid is vandaag alleen een boek. Maar misschien komt de tijd waarin niet belangrijk zal zijn wat in dit boek staat, maar waarin behoorlijk veel mensen in zich de inhoud van dit boek verwerkelijkt zullen hebben.’

 • Over de Hiërarchieën van de engelen. De tweede Hiërarchie.

  31-12-2022 Recensie van Lieke van der Ree

  In de Kersttijd van 2018 verscheen het boek ‘Over de Hiërarchieën van de engelen. De derde Hiërarchie’ 1 . Nu is een dergelijke uitgave voor de Kersttijd 2019 in voorbereiding over de tweede Hiërarchie, met daarin de weergave van een in het Kiental gehouden seminar. Dit boek is een vertaling van een al eerder in het Duits verschenen boek. 2   In het ‘Tijdschrift voor Levend Denken’ (april 2019) schreef ik al over het e...

 • Zum Raum wird hier die Zeit

  31-12-2022 Artikel van Johan De Doncker

  Tijd wordt tot ruimte. Dit is werkelijk het kernelement van waaruit Richard Wagner het hele werk “Parsifal” geconcipieerd heeft. Bij de eerste kennismaking vond ik deze raadselachtige zin zeer poëtisch maar verder nietszeggend. Totdat ik vele jaren later deze exacte formulering terugvond bij R. Steiner in een lezing van 19 augustus 1923 : Eerste stappen naar imaginatieve kennis.  

 • Parpan 2019 - toespraak 29-5-2019

  30-12-2022 Artikel van Jos Mosmuller

  Er is een een mooi sprookje waarover ik iets wil vertellen, een sprookje, dat werkelijkheid geworden is. Dat is het sprookje van de Groene Slang en de Schone Lelie van Goethe. Het wordt wel de geheime openbaring van Goethe genoemd. Rudolf Steiner heeft deze openbaring in werkelijkheid beleefd. Het werd een rode draad, die door zijn hele leven liep. Rudolf Steiner werd geboren in 1861 in Kraljevec, dat nu Kroatië is, en toen Joegoslavië was, en tot het Oostenrijks-Hongaarse Keizer en koninkrijk behoorde. Van daaruit verhuisde de familie in 1868 naar ...

 • Voordracht Rotterdam: Het sociale organisme, de gelijkheid - Voordracht in Rotterdam, 20-03-19

  30-12-2022 Artikel van Mieke Mosmuller

  De vorige keer stond wat betreft het sociale organisme de werkende geest in plaats van de gedachte geest centraal, dat wil zeggen het vrije geestesleven. Ik had toen een citaat van Rudolf Steiner meegenomen, waarin hij zegt dat de impuls die er voor de sociale driegeleding was, niet echt werd opgenomen en hij zegt dan heel duidelijk: “We kunnen niet zonder meer met deze impuls verder. Waar het nu eerst op aankomt is, dat het vrije geestesleven, het geestesleven van de werkende geestin plaats van de gedachte geest het licht ziet.”

 • London calling. In de voetsporen van Walter Johannes Stein

  14-03-2020 Artikel van Michiel Suurmond

    1   Sinds de verschijning van On the origin of species (Londen 1859) heeft Charles Darwins evolutietheorie ons zelfbeeld getekend. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de kijk op onze lichamelijke afstamming, inclusief de verwantschap met de primaten, maar daarnaast door de inspiratie die filosofen en psychologen uit Darwins betoog haalden. Ook de wijze waarop we ons denken beschouwen en de status die w...

 • De derde Hiërarchie en het denken in de waarneming 

  14-03-2020 Recensie van Lieke van der Ree

  Eind december, even voor Kerstmis, is het boek ‘Over de Hierarchieën van de engelen. De derde Hiërarchie’ verschenen. In het ‘Tijdschrift voor Levend Denken’ nr. 4 schreef ik hier al over. Nu wil ik nog een thema uit dit boek belichten, het ‘denken in de waarneming’ .   Ik ben hiertoe geïnspireerd geraakt door het seminar met Mieke Mosmuller in Samaya van oktober jl., waar we het opstel van Rudolf Steiner ‘Vroegere geheimhouding...

 • Johannes de Evangelist, † 101 n. Chr.

  14-03-2020 Artikel van Jos Mosmuller

  Als inleiding op het seminar over de grote Apocalyps van Johannes, gegeven door Mieke Mosmuller met Pinksteren 2018 in Parpan, sprak ik over de individualiteit van Johannes. In de Bijbel vind je in het Nieuwe Testament vier Evangeliën. De eerste drie zijn de zogenaamde synoptische Evangeliën, het Mattheüs, het Marcus en het Lucas Evangelie. Deze drie Evangeliën geven op een overeenkomstige wijze de gebeurtenissen weer. Het vierde Evangelie, het Johannes Evangelie, wijkt daar duidelijk van af. Het heeft een heel andere wijze van beschrijven van de gebeurtenissen. Door het ver...

 • Het sociale organisme

  14-03-2020 Artikel van Mieke Mosmuller

  Het werk van Rudolf Steiner is zo veelomvattend dat, wanneer je het leert kennen, je natuurlijk een toegang moet zoeken. Iedereen heeft natuurlijk zijn zeer speciale toegang daartoe. De een zal meer de filosofie zoeken, de ander de religieuze vernieuwing, weer iemand anders de christelijke voordrachten enzovoort. Zo is er ook het sociale organisme en de sociale driegeleding. Wanneer je enige tijd in de anthroposofie hebt gestudeerd en gemediteerd en je krijgt wat meer een overzicht over wat er allemaal is, dan komt natuurlijk geleidelijk aan het hele werk tot bewustzijn voor zover dat ooit moge...

 • Dionysius Areopagita

  27-01-2020 Artikel van Jos Mosmuller

  Johann Fercher von Steinwand was een groot Oostenrijks dichter. Hij leefde in de jaren 80 van de negentiende eeuw in Wenen. Het mooiste wat hij heeft geschreven heeft Rudolf Steiner hem ontlokt in de tijd dat hij nog student in Wenen was. Hij vroeg hem: ‘Hebt u misschien nog iets kosmisch geschreven?‘ Toen zei hij ja, en nam daarop twee teksten mee naar het café, waar zij elkaar telkens ontmoetten. Het waren: Chor der Urträume en Chor der Urtriebe . Vier deelnemers hebben het gedicht Chor der Urtriebe tijdens het Himmelfahrtssemin...

 • Het Pinkster-Seminar in Graubünden

  31-08-2019 Artikel van Mieke Mosmuller

  Na dertien keer een seminar te hebben beleefd in Haus Parzival in Scharnachtal, moesten we verhuizen naar een andere locatie omdat het huis wordt verkocht. Haus Parzival ligt in het Berner Oberland tussen Reichenbach en Kiental. Er was een mooie lichte seminarruimte, een aantal romantisch ingerichte kamers om te verblijven, een keuken voor de zelfverzorging, een wat kleine eetkamer en een terras met een schitterend uitzicht. In de loop van de jaren werd het huis weliswaar te klein voor de gestaag groeiende groep deelnemers, maar we zouden hier graag stokoud zijn geworden.

 • Een nieuw initiatief is geboren! Logos Eurythmie

  27-01-2019 Nieuws van Martijn Franssen

  Een nieuw initiatief heeft afgelopen mei het levenslicht gezien. Een heugelijk initiatief, want het betreft een van de belangrijkste kunsten, die we de laatste 15 jaar aan het verliezen zijn: de Eurythmie. Vrije scholen stoten het als vak af, omdat Eurythmie als wekelijkse les voor leerlingen een te groot deel uit het budget neemt. Daarnaast heeft de Eurythmie door de tijd heen, net als andere kunstvormen, een stoffig imago gekregen. Dit is door Raphaela Kühne en Ruth Franssen, beiden door de Eurythmie gegrepen, gezien en het heeft geleid tot de wens de voor de Anthroposofie zo belangrijke...

 • Indrukken van de Tagung in Ansbach: De Graaf van Saint Germain en de muziek

  21-03-2018 Artikel van Dominik Rentsch & Peter Rippen

  In de historierijke stad Ansbach, in de buurt van Nürnberg, komen van 6 tot 8 oktober 2017 ruim zeventig mensen bij elkaar, die meer over leven en werk van de graaf van Saint Germain willen vernemen. Stormachtig en herfstig koud is het buiten, maar binnen worden wij warm en hartelijk in een vorstelijke zaal van de Orangerie ontvangen. Ansbacher Orangerie De opmaat door het ensemble van musici met de triosonates van de graaf doet ons de oren spitsen. Wat voor een individualiteit moet dat zijn geweest, die naast zijn bekende politieke missies ook wonderbaarlijke composities in de stijl van zijn ...

 • Fercher von Steinwand

  21-03-2018 Artikel van Jos Mosmuller

  In Karinthië, Zuid-Oostenrijk, bevinden zich twee hoge bergen, de Sadnigg en de Kreuzegg, beide 2700 m. hoog. Tussen deze bergen ligt het Mölltal, een prachtig gelegen dal, waar doorheen het riviertje de Möll stroomt en daarin ligt het dorp Stall. Een deel van het dorp heet ’Unterer Steinwand’. In 1828 werd daar een jongen geboren. Zijn vader heette Georg Frohnwisser en zijn moeder Anna Kleinfercher. De vader was een kleine boer die heel arm was en die een ernstig zieke vrouw had. Hij nam Anna als hulp in huis en kreeg met dit meisje een kind. Zijn vrouw stierf en daarna kree...

 • Lezing over mindful thinking - deel 2

  21-03-2018 Artikel van Mieke Mosmuller

  Lees het eerste deel ... Nu is het natuurlijk zo, dat wanneer je een aandachtstraining doormaakt, zo, dat je met een gewetensvolle, rustige, niet oordelende, niet strevende aandacht in het moment bent, dan zou je je eigenlijk ook moeten afvragen: Wat is eigenlijk de betekenis van het verleden en wat is de betekenis van de toekomst? Het is duidelijk, wij worden heel sterk uit de momentbeleving weggetrokken, doordat we in gedachten zitten. Of staan. Daardoor ben je er niet echt bij. Je zou kunnen zeggen: dat zijn altijd gedachten die uit het verleden komen. Soms ook heel concreet, dat een gesprek dat ...

 • Wezen en toekomst van de mens in de fresco’s van het klooster Marienberg - Deel 2

  20-03-2018 Artikel van Kurt Hofer

  Naar het eerste deel ... In het vorige nummer werd verteld hoe de cyclus van de fresco’s in de crypte van het klooster Marienberg in Zuid-Tirol uit de 12de eeuw in fascinerende eenvoud, helderheid en precisie de ontwikkeling van de mens in verhouding tot de engelenwereld, tot de getallen en tot de kleuren laat zien. De onbekende schepper van een unieke beeldenwereld laat de beschouwer in de fresco’s een inwijdingsweten over de goddelijke wereld en een toekomst zonder scheiding tussen hemel en aarde ten deel vallen: Wat de mensen nog onthouden bleef, zal de toekomstige mens geschonken zijn...