Ontdek!

 • De muziek van de graaf van Saint Germain en de Vriendendag 2023 - Een belevenis

  02-12-2023 Artikel van Florian Bauer

  Ongeveer zeven jaar nadat we in de archieven van de British Library de partituren van de composities van de graaf van Saint Germain ontdekten en bestelden, en in 2017 de sonates en enkele liederen konden uitvoeren op een feestelijke bijeenkomst in Ansbach met sprekers en kunstenaars, is het nu een soort traditie geworden om deze betoverende muziek ook uit te voeren op de jaarlijkse Vriendendag van de Vrienden Mieke Mosmuller - dus ook dit jaar 2023! Omdat Mieke en Jos deze keer helaas niet persoonlijk aanwezig konden zijn, werd het optreden op video opgenomen, zodat ze er toch deel van uit konden maken....

 • Radiosendung: Komponist und Alchemist: Der Graf von Saint-Germain

  02-12-2023 Artikel van Thomas Senne

  StGermain_MONO_LOW Um Leben und Werk des legendären Grafen von Saint Germain geht es in der folgenden Sendung unter dem Titel: „Alchemist und Komponist“. Im Studio begrüßt Sie Thomas Senne. Musik 1: <...

 • Online-Lezing: Progressing Towards Hygienic Occultism (Engels)

  28-11-2023 Nieuws van Vrienden M. Mosmuller

  Aristotle in his metaphysics made a wonderful statement, about like this: the form by which the physician treats the patient is health. So, the physician should carry within him a living concept of health in order to cure with it. It is clear that as human beings we carry this living active concept within us as the ether body, which works beneficially in equilibrium disturbances within the sheaths of man. In our time, it is possible to already develop an awareness of this and take the first steps on the path to continuous self-healing. In the future, this will be an inborn quality of those born “e...

 • Vriendenmiddag en Herdenking Hadewych van Sleeuwen 2e Pinksterdag 2022 in Baarle

  27-11-2023 Artikel van Lieke van der Ree

  Dit tijdschrift zou niet compleet zijn zonder een herinnering aan onze dierbare vriendin Hadewych van Sleeuwen. Zij overleed op 2 april 2022 na een intensief ziekbed. Omdat de mis en crematie in besloten kring hadden plaatsgevonden, werd het idee geboren om de ‘Vrienden van het werk van Mieke Mosmuller’ ook de gelegenheid te geven om stil te staan bij het aardse verlies van Hadewych.  

 • Toespraak Jos over de Michaelimpuls, Kiental 2019

  27-11-2023 Artikel van Jos Mosmuller

  Vandaag wil ik iets over de aartsengel Michaël en zijn ontwikkeling door de geschiedenis heen vertellen. Wanneer je op het internet zoekt naar de geschiedenis van Michaël en dat alles bekijkt, kun je zeer veel dingen over hem vinden, maar je komt toch nog altijd het verst en het diepst in het mysterie van Michaël binnen wanneer je te rade gaat bij Rudolf Steiner. En je beleeft dan toch – dat heb ik tijdens mijn onderzoekingen werkelijk ervaren – een grote dankbaarheid voor dat wat Rudolf Steiner ons allemaal gebracht heeft. Zonde...

 • De liefde is sterker dan de dood

  26-11-2023 Artikel van Thomas Senne

  Het leven na de dood: Botho Sigwart Graf zu Eulenburg en zijn kring Tientallen jaren stond het in mijn boekenkast - verstopt. Natuurlijk had ik wel enige bladzijden uit het werk gelezen. Maar misschien lag het aan de wat duistere, angstdoortrokken thematiek en mijn destijds nog meer onbezorgd jeugdig ingestelde ziel, dat ik mij toen met het boek 'Brücke über den Strom. Mitteilungen aus dem Leben nach dem Tode' (Brug over de stroom. Meded...

 • De liefde, het afscheid en Michael

  18-11-2023 Artikel van Mieke Mosmuller

  In deze uitgave van het Tijdschrift voor Levend Denken vinden we twee belangrijke thema’s, het thema ‘Michael’ en het thema ‘Brug over de stroom’, dat wil zeggen contact met de overledenen. Er zijn immers twee gebieden die in het gewone leven strikt gescheiden zijn: het gebied van de levende mensen op aarde en het gebied van de - niet minder levende - mensen in de geestelijke wereld die zich ofwel voorbereiden op een nieuwe incarnatie of die juist een incarnatie achter de rug hebben en die deze verwerken. Dat zijn twee strikt gescheiden gebieden in ons leven op aar...

 • De Drakendoder - Sprookje gekozen door Andreas Vettiger, uit ‘Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz’ van Otto Sutermeister

  12-11-2023 Artikel van Andreas Vettiger

  Er was eens een koning, die drie zonen had. Toen die volwassen waren, liet hij kostbare kleding voor hen maken, gaf elk een mooi versierde gordel met een dolk en een goed zwaard in de hand en sprak: ‘Trek er nu op uit de wereld in, kijk overal goed rond en beproef je geluk!’ Daartoe waren de drie broers meteen bereid, namen afscheid van hun oude vader en trokken door de poort naar buiten. Toen ze een flink stuk gelopen hadden, kwamen ze bij een grote dennenboom; daar besloten ze uit elkaar te gaan. ‘Laten wij onze dolk in deze den steken’, zei de oudste. ’Komt een ...

 • Impressie van een oefengroep ‘Leer Denken’ in Zutphen

  12-11-2023 Recensie van Djoeke Snijder & Wim Velmans

  De aanleiding tot deze oefengroep was het verschijnen van het boek ‘Leer Denken’ van Mieke Mosmuller. In een voordracht in Arnhem in 2019 deed Mieke een oproep – gezien de toenemend spannende situatie voor Europa – om in steden in Nederland werkgroepen te starten om aan de spiritualisering van het denken te werken. Mieke begint het boek ‘Leer Denken’ met: als mens ben je in de wonderlijke positie dat je in een wereld leeft waarin je tegelijkertijd deelnemer en ook toeschouwer bent... Wanneer er ernstige dingen gebeuren wordt dat natuurlijk een heel sterke bel...

 • Werkgroepen om het oeuvre van Mieke Mosmuller te bestuderen

  27-10-2023 Nieuws van Gerard Hotho

  Naar aanleiding van de boeken, blogs en video’s van Mieke Mosmuller zijn op meerdere plaatsen in Europa werkgroepen opgericht die zich uiteenzetten met haar werk. Het samenwerken in een groep kan dikwijls als aanvulling worden ervaren op het in eenzaamheid verrichte werk. Om alle mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van Mieke te verenigen, plaatsen wij op de website van de vriendengroep ( www.vriendenmiekemosm...

 • Stichting Koningsweg

  26-06-2023 Nieuws van Vrienden M. Mosmuller

  Het doel van Stichting Koningsweg is financiële steun te bieden aan de ontwikkeling en verspreiding van het zuivere denken, dat tot zelfstandig individueel inzicht leidt en tot een zich ontwikkelende morele en kunstzinnige intelligentie. Het begripsvermogen en het menselijk inzicht zijn het hoogste goed van de mens. Maar juist dit dreigt in onze tijd verloren te gaan omdat de waarnemingen met de zintuigen steeds sterker worden (o.a. door een steeds meer door de techniek versterkte visuele en gehoorswaarneming), en het zuivere, logische denken op de achtergrond geraakt.

 • Een tijd van beproeving, het coronavirus, hoe verder? - Toespraak in Kiental, 16.08.2020

  31-12-2022 Artikel van Jos Mosmuller

  Medio maart 2020 hebben veel regeringen van landen binnen en buiten Europa als gevolg van de sarscov 2 virus pandemie een lockdown of blokkade ingesteld, mensen mochten alleen nog maar hun huizen verlaten om te winkelen en de nationale grenzen van de landen werden gesloten. Later werden aan de maatregelen nog het 1,5 meter afstand houden en het dragen van een gezichtsmasker in openbare ruimtes toegevoegd. De persoonlijke vrijheid en de grondrechten werden beperkt met het argument van de schade aan de algemene gezondheid en het algemene welzijn. We weten allemaal dat het begon in Wuhan in de pro...

 • Corona Blog 11-3-2020 t/m 5-8-2020

  31-12-2022 Artikel van Mieke Mosmuller

  De kroon - 11-03-2020 https://www.miekemosmuller.com/nl/blog/de-kroon Corona - 17-03-2020 https://www.miekemosmuller.com/nl/blog/corona Corona 2 - 19-03-2020 https://www.miekemosmuller.com/nl/blog/corona-2 Virus - 24-03-2020

 • Een impressie van Giovanni Segantini

  31-12-2022 Artikel van Theophil Urech

  Giovanni Segantini, kunstschilder, leefde van 15.1. 1858 tot 28.9. 1899.  Zijn schilderijen zijn bekend, maar zijn brieven en geschriften zijn minder bekend, hoewel ze zijn leven in een verbazingwekkend licht laten verschijnen:  Aan de schrijfster Neera ca. 1890:  “Mijn ziel. Ik had veel te vechten met mijn lichaam, waarin het lot mijn ziel heeft gestort. Hij was verlaten en verweesd op zesjarige leeftijd, zo eenzaam zonder liefde, ...

 • 100 Jaar Vrije School? Toespraak bij de opening van het schooljaar voor de collega’s van het Geert Groote College Amsterdam - 26 augustus 2019

  31-12-2022 Artikel van Michiel Suurmond

  ‘Andere belangrijke persoonlijkheden laten wanneer zij sterven hun werken na. Rudolf Steiner laat mensen na die hij gestimuleerd heeft in vrijheid en uit zichzelf werkzaam te zijn.’   ‘Rudolf Steiners Filosofie van de vrijheid is vandaag alleen een boek. Maar misschien komt de tijd waarin niet belangrijk zal zijn wat in dit boek staat, maar waarin behoorlijk veel mensen in zich de inhoud van dit boek verwerkelijkt zullen hebben.’

 • Over de Hiërarchieën van de engelen. De tweede Hiërarchie.

  31-12-2022 Recensie van Lieke van der Ree

  In de Kersttijd van 2018 verscheen het boek ‘Over de Hiërarchieën van de engelen. De derde Hiërarchie’ 1 . Nu is een dergelijke uitgave voor de Kersttijd 2019 in voorbereiding over de tweede Hiërarchie, met daarin de weergave van een in het Kiental gehouden seminar. Dit boek is een vertaling van een al eerder in het Duits verschenen boek. 2   In het ‘Tijdschrift voor Levend Denken’ (april 2019) schreef ik al over het e...

 • Zum Raum wird hier die Zeit

  31-12-2022 Artikel van Johan De Doncker

  Tijd wordt tot ruimte. Dit is werkelijk het kernelement van waaruit Richard Wagner het hele werk “Parsifal” geconcipieerd heeft. Bij de eerste kennismaking vond ik deze raadselachtige zin zeer poëtisch maar verder nietszeggend. Totdat ik vele jaren later deze exacte formulering terugvond bij R. Steiner in een lezing van 19 augustus 1923 : Eerste stappen naar imaginatieve kennis.  

 • Parpan 2019 - toespraak 29-5-2019

  30-12-2022 Artikel van Jos Mosmuller

  Er is een een mooi sprookje waarover ik iets wil vertellen, een sprookje, dat werkelijkheid geworden is. Dat is het sprookje van de Groene Slang en de Schone Lelie van Goethe. Het wordt wel de geheime openbaring van Goethe genoemd. Rudolf Steiner heeft deze openbaring in werkelijkheid beleefd. Het werd een rode draad, die door zijn hele leven liep. Rudolf Steiner werd geboren in 1861 in Kraljevec, dat nu Kroatië is, en toen Joegoslavië was, en tot het Oostenrijks-Hongaarse Keizer en koninkrijk behoorde. Van daaruit verhuisde de familie in 1868 naar ...

 • Voordracht Rotterdam: Het sociale organisme, de gelijkheid - Voordracht in Rotterdam, 20-03-19

  30-12-2022 Artikel van Mieke Mosmuller

  De vorige keer stond wat betreft het sociale organisme de werkende geest in plaats van de gedachte geest centraal, dat wil zeggen het vrije geestesleven. Ik had toen een citaat van Rudolf Steiner meegenomen, waarin hij zegt dat de impuls die er voor de sociale driegeleding was, niet echt werd opgenomen en hij zegt dan heel duidelijk: “We kunnen niet zonder meer met deze impuls verder. Waar het nu eerst op aankomt is, dat het vrije geestesleven, het geestesleven van de werkende geestin plaats van de gedachte geest het licht ziet.”

 • London calling. In de voetsporen van Walter Johannes Stein

  14-03-2020 Artikel van Michiel Suurmond

    1   Sinds de verschijning van On the origin of species (Londen 1859) heeft Charles Darwins evolutietheorie ons zelfbeeld getekend. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de kijk op onze lichamelijke afstamming, inclusief de verwantschap met de primaten, maar daarnaast door de inspiratie die filosofen en psychologen uit Darwins betoog haalden. Ook de wijze waarop we ons denken beschouwen en de status die w...