Ontdek!

 • Voordracht van Mieke Mosmuller in de Steinerschool te Turnhout (BE) - Deel 2

  15-06-2015 Artikel van Mieke Mosmuller

  Naar het eerste deel van deze voordracht: klik hier! ….maar het is toch altijd heel iets anders dan dat je het vermogen verwerft om werkelijk in het mensenwezen zelf, wat jij zelf bent, onderzoekend onder te duiken. Dat is wat aan de hand van de menskunde van Rudolf Steiner wel kan worden verworven. Zoals gezegd brengen we dat al een aantal jaren in Driebergen in de praktijk en het is een wonderlijk gebeuren wanneer je dat met een aantal mensen samen probeert werkelijk te doen. Gaan we dan vanuit de wil via de fantasie naar de zintuiglijke waarneming, dan zitten we aan die wilskant en dan k...

 • ‘In het begin was het Woord’

  08-04-2015 Artikel van Holger Niederhausen

  Wie zou van zichzelf kunnen zeggen, dat hij in de nabijheid van deze woorden zou kunnen komen? Bij hun bedoeling, hun betekenis, hun klank, hun hoogte? Bij dat, waarvan zij spreken… Juist deze eerste vier zinnen van het Johannes-evangelie, had Mieke Mosmuller als inhoud van het derde zomerseminar gekozen . En bij de afsluiting van dit buitengewone seminar benadrukte ze aan het einde van de gemeenschappelijke innige terugblik, dat het niet zo is, dat zij de inhouden van deze seminars bewust uitzoekt- maar dat deze enige tijd van te voren zich aandienen, dat de thema’s zelf komen. De Prolo...

 • Schiller. Schiller?

  21-03-2015 Artikel van Wim Velmans

  In Zeist werken wij in de meditatiewerkgroep met Mieke o.a. aan de beelden uit 'het Sprookje van de Groene Slang en de Schone Lelie' van Goethe en 'de Brieven over Esthetische Opvoeding van de Mens ' van Schiller. Lieke van der Ree vroeg mij of ik wilde vertellen waardoor ik zo enthousiast was geworden hierover. Mieke vertelde over de vriendschap tussen de beide dichters en de samenhang tussen deze beide werken. Beiden brengen eenzelfde inhoud. Schiller als abstracte redenering en Goethe in de beelden van een sprookje. Hoe kwam het nu dat ik naast het begrip ervoor, er steeds enthousiaster over werd?...

 • Het mysterie van de morele wil

  13-02-2015 Artikel van Holger Niederhausen

  Vier dagen in het Berner-Oberland – de geboortestreek van de ‘Gottesfreund’… Vier intensieve dagen met Mieke Mosmuller met als thema ‘Christus en het denken': de metamorfose van de ziel tot 'Sofia-Wezen’ en de vier deugden als inhoud. Een meerdaags seminar met Mieke Mosmuller, zoals het nu sinds twee jaar mogelijk is, is een diepe belevenis. De diepgang van haar weekendseminars verdubbelt zich hier niet alleen, ze verveelvoudigt zich. In onvermoed verhoogde mate word je binnengevoerd in het rijk van de reële innerlijke ontwikkeling in de zin van de anthropos...

 • Voordracht van Mieke Mosmuller in de Steinerschool te Turnhout (BE) - Deel 1

  09-01-2015 Artikel van Mieke Mosmuller

  Ik vind het heel leuk om een keer zo dicht bij huis te zijn, we reizen wat af door Europa. Zo dicht bij huis als Turnhout hebben we nog geen voordracht gehad. Breda en Tilburg zijn toch net iets verder af van Baarle Hertog dan Turnhout. De vraag is: In hoeverre heeft een Rudolf Steiner school nog verbinding met het werk van Rudolf Steiner? Ik heb op een ander vakgebied een heel interessante ervaring opgedaan, dat was twee jaar geleden. Toen werd ik gevraagd om een openingsvoordacht te houden voor een groep van studenten in de Demeter landbouw in Fulda, Noord Duitsland. Daar kwamen zo'n 200 jonge mens...

 • Heeft de biologisch-dynamische landbouw Rudolf Steiner wel nodig? - Deel 2

  20-06-2014 Artikel van Mieke Mosmuller

  Naar het eerste deel van dit voordracht: klik hier! Jullie vraag: ‘heeft de biologisch-dynamische landbouw Rudolf Steiner nodig?’ is een merkwaardige vraag. Want natuurlijk is het toch zo dat aan de biologisch-dynamische landbouw de anthroposofie van Rudolf Steiner ten grondslag ligt, of je dat nu graag of niet graag ziet. Feit is dat de landbouwcursus van 1924 aanwijzingen bevat waarmee de biologisch-dynamische landbouw zijn aanvang nam. Dit in aanmerking nemend is het toch eigenlijk een merkwaardige zaak als je dan vraagt: ‘hebben wij dat eigenlijk nog nodig?’ Desondanks k...

 • Over de spiritualisering van het denken

  19-06-2014 Artikel van Mieke Mosmuller

  In een gesprek van Friedrich Rittelmeyer met Rudolf Steiner werd het volgende besproken. Rittelmeyer vroeg aan Rudolf Steiner: ’Waar zijn dan nu eigenlijk de ’ingewijden’ van de mensheid, nu zo een werk als het uwe op het spel staat?’ Hij antwoordde: ’Nu komt het erop aan, dat de hogere waarheden door het denken van de mensen worden gevat. Wanneer u deze ingewijden vandaag zou ontmoeten, dan zou u aan hen misschien helemaal niet datgene vinden wat u zoekt. Zij hadden hun opgave meer in vroegere incarnaties. Nu moet het  denken van de mens gespiritualiseerd worden.&r...

 • Interview met Jos Mosmuller

  10-04-2014 Artikel van Lieke van der Ree & Diederik van Leeuwen

  Jos, jij leidt de uitgeverij Occident. Wil je iets over jouw werkzaamheden vertellen? Ja, ik denk dat het goed is om het in historische context te zien. In 1993 ben ik naast de artsenpraktijk begonnen met de opleiding in het uitgeversvak. Dat was een avondcursus in Utrecht, die ik heb gedaan omdat ik het boek dat Mieke in 1992/1993 besloten had te gaan schrijven, zelf wilde uitgeven. Dat is dan ‘Zoek het Licht dat opgaat in het Westen’ geworden. Ik heb de uitgeverij opgericht in 1994 en ben begonnen met de uitgave van het boek. In 1995 besloot Mieke door vragen van mensen die het boek &lsqu...

 • Toespraak Mieke Mosmuller bij de presentatie van haar boek 'De Categorieën van Aristoteles'

  09-02-2014 Artikel van Mieke Mosmuller

  We zijn met een groep mensen samen vandaag, waarvan een betrekkelijk groot aantal mee hebben gedaan met onze intensieve studie van dit onderwerp: De Categorieën van Aristoteles. Maar er zijn ook baby's, peuters en kleuters en ook schoolkinderen aanwezig, dus ik moet het niet al te moeilijk maken vandaag... Ik zal proberen om wat meer elementair over de categorieën te spreken, alsof ik het voor het eerst doe. Bij de voorbereidingen daarvoor was dat toch ook wel weer een heel interessante ervaring, omdat je, wanneer je weer helemaal opnieuw wilt beginnen, zo'n onderwerp weer evenzeer fascinee...

 • CHARTRES

  09-09-2013 Artikel van Mieke Mosmuller

  In de week na Pasen hebben we, op initiatief van Marie-Anne Paepe uit Brugge, met een groep van 33 deelnemers de kathedraal te Chartres bezocht. Ik heb op donderdagavond een inleidende voordracht gehouden in een zaaltje in het hotel St. Yves, achter de kathedraal gelegen. Daarna hebben we op vrijdag de kathedraal bezocht, ’s middags onze ervaringen uitgewisseld, en daarna nogmaals de kathedraal bezocht. ’s Avonds hebben we een uitermate gezellig diner genoten met de hele groep. Op zaterdagmorgen heb ik een afsluitende voordracht gehouden, waarna we naar huis zijn gegaan. In het onderstaa...

 • Over de innerlijke oefenweg

  17-05-2013 Artikel van Dominik Rentsch

  Het dagelijks leven is zo druk geworden, dat ik me regelmatig afvraag, hoe ik de stapels administratie, de hoeveelheid uiterlijke verplichtingen en de stroom van informatie nog aan kan. Ik kan dan helemaal niet meer denken aan een innerlijke oefenweg, waar tijd en rust voor nodig is. Op een dergelijke manier gaat het gesprek vaak met vrienden en kennissen met wie ik wat diepere ervaringen uitwissel. Hoe komt het dat ik lijd aan een gebrek aan kracht, zodat dit gevoel van beperktheid, van onmacht en eenrichtingsverkeer ontstaat? Wat voor mogelijkheden zijn er dan om deze dwang te doorbreken en toch in...

 • Heeft de biologisch dynamische-landbouw Rudolf Steiner wel nodig? - Deel 1

  04-04-2013 Artikel van Mieke Mosmuller

  Het is voor mij een eer hier vandaag te mogen zijn en een voordracht te houden, want ik voel mij natuurlijk een vreemdeling hier. Ik kom uit een ander land, met een andere taal, ben geen landbouwer en ben tot op heden nauwelijks in aanraking geweest met landbouw. Dit maakt dus dat ik mij toch een beetje vreemd voel, maar dat zal wel overgaan. Wat ik heb, dat is een relatie met de Anthroposofie en met Rudolf Steiner. Een heel kleine relatie tot de landbouw is er echter wel, want de families van mijn beide ouders waren oorspronkelijk boerenfamilies. De ene familie in Zuid-Limburg, de andere in het midd...

 • Over de noodzakelijkheid van de spiritualisering van het denken

  04-04-2013 Artikel van Holger Niederhausen

  De seminars met Mieke Mosmuller hebben één groot thema: het oefenen op de weg naar het levende denken. Op haar zeer rustige, innerlijk bewuste wijze ontwikkelt Mieke Mosmuller het vraagstuk van de spiritualisering van het denken steeds weer op zo’n wijze dat de luisteraar duidelijk wordt, voor welke verantwoordelijkheid de mensheid momenteel staat. Het nu gangbare denken heeft geen realiteit, is slechts illusie.Het wezenlijke doel van de seminars van Mieke Mosmuller is om de realiteit van het denken te ontwikkelen, die ontstaat wanneer de mens leert om het reële willen in het d...

 • Vriendschap

  28-03-2013 Artikel van Mieke Mosmuller

  In mijn romans komt tot uiting hoe ik de ware vriendschap zie. Mensen met verbindingen door levens heen incarneren zich op aarde en vinden elkaar. Ze weten bewust niets van die al lang bestaande verbinding, behalve dat ze iets gewaarworden, wat een verlangen wekt naar vriendschap met deze man, deze vrouw, deze jongen, dit meisje. ‘Uiteenlopende wegen gaan de mensen. Wie deze volgt en vergelijkt zal wonderlijke figuren zien ontstaan; Figuren die tot dat grote cijferschrift schijnen te behoren, die men overal, op vleugels, eierschalen, in wolken, in de sneeuw, in kristallen en in steen-vormingen,...