Elke gift telt!

01-04-2017 Artikel van Raphaela Kühne

Hoe ver kun je gaan, wanneer je andere mensen over het belang van de ontwikkeling van het levende denken vertelt? Mag je erover vertellen, ook wanneer er niet naar gevraagd wordt? Moet niet iedereen dit voor zichzelf uitvinden? Je wilt de andere mensen toch vrijlaten…

Je zou dezelfde vraag kunnen stellen bij het verbreiden van boeken en geschriften over de ontwikkeling van het levende denken.

In een gesprek over deze vragen, maakte Mieke Mosmuller attent op een passage van Rudolf Steiner in GA 153, 14-4-1914 :

Wanneer wij naar de natuur kijken, zien we het merkwaardige schouwspel, dat overal slechts een klein aantal kiemen nodig zijn, om een zelfde leven voort te planten, maar dat een heel groot aantal gezaaide kiemen ten gronde gaat. We kijken naar het leger van visseneitjes die in de zee voorhanden zijn. Maar weinigen ervan groeien uit tot vissen, de andere sterven. We zien op het veld een ongelooflijk groot aantal graankiemen. Maar weinige daarvan worden tot graanplanten, de andere gaan ten gronde, ze worden gebruikt om er levensmiddelen en andere dingen van te maken. Enorm veel meer moet er in de natuur gevormd worden, om er voor te zorgen dat in de gelijkmatige voortvloeiende stroom van het leven werkelijk vruchten ontstaan en dan weer kiemen. Zo is het goed in de natuur, want buiten in de natuur heerst de orde en noodzaak dat wat zo wegvloeit van de daartoe behorende, in zichzelf gefundeerde stroom van het bestaan en het vruchtdragen, zo gebruikt wordt, dat het de andere voortlopende stroom van het bestaan dient.

De wezens zouden niet kunnen leven, wanneer alle kiemen werkelijk tot vrucht zouden worden, en tot de in zich liggende ontwikkeling kwamen. Er moeten kiemen zijn, die gebruikt worden, zodat andere wezens daaruit kunnen verder groeien. Alleen schijnbaar, volgens de maja, gaat er iets verloren, in werkelijkheid gaat er binnen het natuurgebeuren toch niets verloren. In deze natuur heerst de geest, en dat er schijnbaar iets van de voortlopende stroom der ontwikkeling verloren gaat, dat is in de wijsheid van de geest besloten, dat is geestelijke wet, en wij moeten deze zaak vanuit het standpunt van de geest bekijken.

Rudolf Steiner beschrijft verder, hoe deze geestelijke wet ook geldt, wanneer het om de geesteswetenschap gaat en onderscheidt, wat de werking is, wanneer deze wetmatigheid in het uiterlijke leven aangewend wordt, en het tot overproductie van koopwaar komt.

Op het gebied van het verbreiden van geestelijke waarheden moet het in een sfeer zijn, die is zoals de natuur schept, maar het wordt tot kankergroei, wanneer het op de geschilderde manier als overproductie van waar in de cultuur intreedt.

Dat betekent dat in de gewone warenproductie een overproductie tot kankerprocessen zou leiden. Voor de geest geldt echter met zeer veel nadruk het omgekeerde, je moet zo veel mogelijk produceren en verspreiden omdat er toch maar heel weinig vrucht draagt.

Dus laten wij de wereld voor het belang en betekenis van de ontwikkeling van het levende denken weten, vertellen wij de mensen van het levende denken en verspreiden de boeken en publicaties…!

Want zelfs voor de mensen, aldus Rudolf Steiner, welke nu de geesteswetenschap afwijzen, zal het voor de volgende incarnatie een kiem zijn!

Ik zeg het ieder, dat Hij leeft
En opgestaan is,
Dat Hij in ons midden zweeft
En eeuwig bij ons is.

Ik zeg het ieder, ieder zegt
het aan zijn vrienden gelijk,
Dat snel in alle oorden daagt
Het nieuwe hemelrijk.

[…]

Novalis, Geistige Lieder VI

Zoals bekend, is het een feit, dat de cultuur zichzelf niet financieren kan. Ook de grote bekende orkesten worden door vrienden en ook door de economie gefinancierd. Zo is ook de voortgang van het werk van Mieke Mosmuller dringend aangewezen op steun!

In deze zin vraag ik u om mee te helpen, dat het werk van Mieke en Jos Mosmuller nog veel meer verspreiding kan vinden en ook de financiële basis daarvoor mogelijk wordt!

Want waardoor anders zou dit werk verspreid en financieel mogelijk worden, dan door die mensen die er de vruchten van hebben?

Nodig nieuwe vrienden uit, iedere vriend is hartelijk welkom en elke gift telt, meer dan ooit tevoren!

rose-garden-in-tralee-2-1390577-640x480