Stichting Koningsweg

01-04-2017 Nieuws van Vrienden M. Mosmuller

Per 1-1-2017 bestaat de Stichting Koningsweg. Het is een sociaal belang behartigende stichting met als doel het financieren van projecten m.b.t. het werk van Mieke Mosmuller en het is steunfonds voor de voortzetting van haar werk.

Voor grote schenkingen, legaten en erfenissen kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden:
Drs. Jos Mosmuller, voorzitter
Raphaela Kühne, secretaris
Ir. Lieke van der Ree, penningmeester

www.stichtingkoningsweg.nl

Er is inmiddels al een toekenning van een fonds voor de publicatie van een boek van Mieke Mosmuller.

StichtingKoningsweg