Ontdek!

 • Openingswoord Jos Mosmuller bij de presentatie van 'De Categorieën van Aristoteles'

  08-02-2014 Recensie van Jos Mosmuller

  Beste mensen, lieve vrienden, Ook namens uitgeverij Occident heet ik u van harte welkom voor deze bijzondere Presentatie van het 32e boek van Mieke Mosmuller ‘De Categorieën van Aristoteles. Letters van het Wereldwoord.’ Bijzonder omdat Rudolf Steiner deze letters het wereldalfabet noemt, een alfabet waarmee je zowel de fysieke als de geestelijke wereld kunt lezen. Vanuit deze letters is de anthroposofie voortgebracht en kan nog meer voortgebracht worden. Bijzonder omdat we dit jaar het twintigjarig bestaan van Uitgeverij Occident vieren. Het is een eer juist dit jaar dit boek te k...

 • Een weg naar het wonder van het kind

  13-01-2014 Recensie van Holger Niederhausen

  Wie heeft niet ooit een heilig-reine sfeer gevoeld wanneer hij bij een baby was? Een sfeer, waarin in hem op zijn minst een teer vermoeden opkwam van wat voor een heel andere wereld ons in en met zo’n wezen tegemoet treedt, vergeleken met de realiteit van het leven van alledag - uiterlijk en innerlijk. Zo’n moment kan ons werkelijk voor ogenblikken verheffen boven onze profaan geworden werkelijkheid, en dat worden we ook gewaar. Het kan zijn dat zulke gevoelens zich in sentimentele gevoelens kleden, dat je een baby bij voorbeeld gewoon alleen maar ‘ongelofelijk schattig’ vindt o...

 • CHARTRES

  09-09-2013 Artikel van Mieke Mosmuller

  In de week na Pasen hebben we, op initiatief van Marie-Anne Paepe uit Brugge, met een groep van 33 deelnemers de kathedraal te Chartres bezocht. Ik heb op donderdagavond een inleidende voordracht gehouden in een zaaltje in het hotel St. Yves, achter de kathedraal gelegen. Daarna hebben we op vrijdag de kathedraal bezocht, ’s middags onze ervaringen uitgewisseld, en daarna nogmaals de kathedraal bezocht. ’s Avonds hebben we een uitermate gezellig diner genoten met de hele groep. Op zaterdagmorgen heb ik een afsluitende voordracht gehouden, waarna we naar huis zijn gegaan. In het onderstaa...

 • Over de innerlijke oefenweg

  17-05-2013 Artikel van Dominik Rentsch

  Het dagelijks leven is zo druk geworden, dat ik me regelmatig afvraag, hoe ik de stapels administratie, de hoeveelheid uiterlijke verplichtingen en de stroom van informatie nog aan kan. Ik kan dan helemaal niet meer denken aan een innerlijke oefenweg, waar tijd en rust voor nodig is. Op een dergelijke manier gaat het gesprek vaak met vrienden en kennissen met wie ik wat diepere ervaringen uitwissel. Hoe komt het dat ik lijd aan een gebrek aan kracht, zodat dit gevoel van beperktheid, van onmacht en eenrichtingsverkeer ontstaat? Wat voor mogelijkheden zijn er dan om deze dwang te doorbreken en toch in...

 • Ik doe wat ik wil

  19-04-2013 Recensie van een 20-jaar jonge Duitse vrouw

  “Het boek van Mieke Mosmuller heeft mij werkelijk zeer overtuigd en ik wilde je schrijven. Misschien moet ik beginnen met de opbouw van het boek, want deze was zeer indrukwekkend. Het boek is werkelijk goed gestructureerd, haast als een wetenschappelijk werk. Maar is het niet ook vaak dat wat ontbreekt om gevoelens te kunnen begrijpen? Een structuur, om deze te doorgronden, om zichzelf een beetje beter te begrijpen? Ik geloof dat het heel moeilijk is dit thema zo aan te gaan, omdat je je er gewoonlijk in verliest en dan onbewust heel onvrij bent. Bovendien is het zo geschreven, dat je zelf dit zo...

 • Heeft de biologisch dynamische-landbouw Rudolf Steiner wel nodig? - Deel 1

  04-04-2013 Artikel van Mieke Mosmuller

  Het is voor mij een eer hier vandaag te mogen zijn en een voordracht te houden, want ik voel mij natuurlijk een vreemdeling hier. Ik kom uit een ander land, met een andere taal, ben geen landbouwer en ben tot op heden nauwelijks in aanraking geweest met landbouw. Dit maakt dus dat ik mij toch een beetje vreemd voel, maar dat zal wel overgaan. Wat ik heb, dat is een relatie met de Anthroposofie en met Rudolf Steiner. Een heel kleine relatie tot de landbouw is er echter wel, want de families van mijn beide ouders waren oorspronkelijk boerenfamilies. De ene familie in Zuid-Limburg, de andere in het midd...

 • Over de noodzakelijkheid van de spiritualisering van het denken

  04-04-2013 Artikel van Holger Niederhausen

  De seminars met Mieke Mosmuller hebben één groot thema: het oefenen op de weg naar het levende denken. Op haar zeer rustige, innerlijk bewuste wijze ontwikkelt Mieke Mosmuller het vraagstuk van de spiritualisering van het denken steeds weer op zo’n wijze dat de luisteraar duidelijk wordt, voor welke verantwoordelijkheid de mensheid momenteel staat. Het nu gangbare denken heeft geen realiteit, is slechts illusie.Het wezenlijke doel van de seminars van Mieke Mosmuller is om de realiteit van het denken te ontwikkelen, die ontstaat wanneer de mens leert om het reële willen in het d...

 • Vriendschap

  28-03-2013 Artikel van Mieke Mosmuller

  In mijn romans komt tot uiting hoe ik de ware vriendschap zie. Mensen met verbindingen door levens heen incarneren zich op aarde en vinden elkaar. Ze weten bewust niets van die al lang bestaande verbinding, behalve dat ze iets gewaarworden, wat een verlangen wekt naar vriendschap met deze man, deze vrouw, deze jongen, dit meisje. ‘Uiteenlopende wegen gaan de mensen. Wie deze volgt en vergelijkt zal wonderlijke figuren zien ontstaan; Figuren die tot dat grote cijferschrift schijnen te behoren, die men overal, op vleugels, eierschalen, in wolken, in de sneeuw, in kristallen en in steen-vormingen,...

 • Moeder van een koning

  19-03-2013 Recensie van Lieke van der Ree

  Als je het boek Moeder van een koning leest, merk je al gauw dat dit geen gewone roman is. De eerste woorden zijn “er was eens”, je beleeft het geschrevene als een sprookje waarin de ontwikkelingsweg van ieder van ons wordt beschreven. Zo leren we de hoofdpersoon kennen die in latere romans Johannes wordt genoemd. Als kleine jongen groeit hij op in innige verbondenheid met de natuur die rondom zijn ouderlijk huis in volle pracht aanwezig is. “Kind van het geluk dat was hij, maar hij wist het niet.” Op school heeft hij aanvankelijk geen interesse voor de lessen. Toch blijkt la...