Een nieuw initiatief is geboren! Logos Eurythmie

27-01-2019 Nieuws van Martijn Franssen

Een nieuw initiatief heeft afgelopen mei het levenslicht gezien. Een heugelijk initiatief, want het betreft een van de belangrijkste kunsten, die we de laatste 15 jaar aan het verliezen zijn: de Eurythmie. Vrije scholen stoten het als vak af, omdat Eurythmie als wekelijkse les voor leerlingen een te groot deel uit het budget neemt. Daarnaast heeft de Eurythmie door de tijd heen, net als andere kunstvormen, een stoffig imago gekregen. Dit is door Raphaela Kühne en Ruth Franssen, beiden door de Eurythmie gegrepen, gezien en het heeft geleid tot de wens de voor de Anthroposofie zo belangrijke kunstvorm op te frissen. Ze willen aansluiten bij de spiritualisering van het denken, die door de ontwikkeling van het innerlijke oog van het denken de onzichtbare spraak spiritueel waarneembaar maakt, waardoor datgene wat bij het spreken onzichtbaar blijft, in de beweging van de hele dansende mens kan verschijnen. Ze hebben zich tot doel gesteld de wereld ervan te overtuigen dat de Eurythmie een prachtige dansvorm is waaraan veel plezier en geluk beleefd kan worden. Ze zetten daarbij alle moderne middelen in om deze boodschap over te brengen. Maar is dat het enige wat ze gaan doen om Eurythmie nieuw leven in te blazen?

RR
Raphaela Kühne en Ruth Franssen

,Nee,’ zeggen beide dames, ,dat is niet het enige.’ Ze zijn zich door en door bewust van de moeilijke taak die ze op zich hebben genomen om iets wat de afgelopen ruim 100 jaar zo is gegroeid, want zo lang bestaat de Eurythmie namelijk al, te willen omvormen tot een positieve manifestatie van het leven. ‘Het stoffige imago is onterecht, maar wel een beetje door de Eurythmisten en ook de Anthroposofen zelf gecreëerd. Het is iets waarover Rudolf Steiner zich destijds ook al beklaagde; de Anthroposofen bedrijven de Anthroposofie met ‘gezichten tot aan hun buik’ en de mensen zijn van alle humor ontdaan. Jazeker, Eurythmie en Anthroposofie zijn beide een zeer serieus te nemen zaak en gaan niet direct gepaard met humor, maar de mens achter de Anthroposofie mag wel degelijk leven én lachen. Dat moet de Eurythmie ademen, met een lach Eurythmiën gaat misschien niet, daarvoor is er een te sterke concentratiekracht nodig, maar je mag de Eurythmie wel vieren. Bovendien ben je naast Eurythmist ook mens en dat laten we dan ook graag zien!’

Het initiatief is geboren met de naam Logos Eurythmie en hoewel we in Nederland en België gewend zijn naar het vernederlandste woord euritmie te luisteren, gebruikt Logos Eurythmie structureel de oorspronkelijke term Eurythmie. ‘Eurythmie is een naam, het is gegeven aan deze kunst. Je kan een kunstvorm met een gegeven naam niet ineens anders noemen.’, zegt Ruth. Hoewel dit eigenwijs klinkt, is dit misschien wel precies waar het om gaat. Het verbasteren van de taal, van het schrijven, van de klank, dat is precies hetzelfde waar het Woord, de klank en de beweging van de Eurythmie aan ten prooi zijn gevallen. Alles wordt verbasterd. Maar als we kijken naar de waarde die de Eurythmie vertegenwoordigt, moet worden gesteld dat die verbastering geweld doet aan de aard, de betekenis en het doel van de Eurythmie. Zowel Raphaela als Ruth zijn erg bezig met de vormen en bewegingen zoals Rudolf Steiner deze oorspronkelijk heeft beschreven. Alles moet weer teruggevonden worden vanwaar het ruim 100 jaar geleden uit de geestelijke wereld tot de mens is gekomen. Dat is moeilijk en vergt een hoop energie en tijd en een goede kennis van de huidige Eurythmie. Raphaela heeft in haar opleidingstraject tot Eurythmiste veel ervaring opgedaan. Samen met Raphaela, kwam Ruth erachter dat veel van de opleiding en huidige literatuur niet klopt met de geestelijke representatie van de bewegingen van de Eurythmie. Sindsdien zijn ze hun bevindingen aan het toetsen aan de hand van onder andere oorspronkelijke literatuur en tekeningen van Rudolf Steiner. Hun bevindingen hebben tot nu toe geleid tot puristische Eurythmische vormen en bewegingen die ze samen oefenen tot een meesterlijk organische choreografie.

RR2

Logos Eurythmie gaat workshops, cursussen en uitvoeringen geven op zowel het bedrijfsadres in Baarle-Nassau als op locatie in binnen- en buitenland. Een mooie moderne vormgeving, een fris idee en moderne technologieën zoals social media en internet moeten hun streven ondersteunen. ‘Naast workshops en cursussen vinden wij het erg belangrijk dat ook alle Eurythmiematerialen, zoals koperen staven maar ook boeken, snel en eenvoudig bij geïnteresseerden komen.’ Een webshop met alle mogelijke betaalmethoden en een eenvoudig bestelproces hoort ook bij het stukje ‘moderne aanpakken’. Veel webshop ervaring hebben ze tenslotte al en aan technische ondersteuning hebben ze geen gebrek.

We zullen veel van Raphaela en Ruth gaan zien. Ze zullen onder andere een aantal lezingen en seminars van Mieke Mosmuller met Eurythmie begeleiden en er zijn al plannen voor Eurythmie-uitvoeringen in het buitenland. Voor meer informatie en de cursus- en uitvoeringenagenda kunt u terecht op www.logos-eurythmie.nl.

logos