Werkgroepen om het oeuvre van Mieke Mosmuller te bestuderen

27-10-2023 Nieuws van Gerard Hotho
Naar aanleiding van de boeken, blogs en video’s van Mieke Mosmuller zijn op meerdere plaatsen in Europa werkgroepen opgericht die zich uiteenzetten met haar werk. Het samenwerken in een groep kan dikwijls als aanvulling worden ervaren op het in eenzaamheid verrichte werk. Om alle mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van Mieke te verenigen, plaatsen wij op de website van de vriendengroep (www.vriendenmiekemosmuller.nl onder het kopje werkgroepen) een overzicht van bestaande werkgroepen waarbij nieuwe mensen zich kunnen aansluiten. Is er nog geen werkgroep in jouw regio, maar wil je graag een nieuwe werkgroep opstarten en zoek je mensen om dat samen mee te doen, ook dan kun je geplaatst worden op de website. Neem voor het aanmelden van een nieuwe of reeds bestaande werkgroep contact op met het secretariaat van de vrienden, Hannah Visser: info@vriendenmiekemosmuller.nl.
 
Wellicht is het goed nog eens kort te duiden op het belang van het ontstaan van een netwerk van werkgroepen. Midden Europa heeft namelijk in onze tijd de opdracht om het denken verder in ontwikkeling te brengen, om het denken met de individualiteit te verbinden. Er zijn echter sterke krachten uit west en oost en ook uit Europa zelf werkzaam om dit te verhinderen. Uit het westen komt o.a. de impuls om de hogescholen en universiteiten steeds meer in dienst van het economische leven te stellen en ook om geen reflectie uit te oefenen op het verrichten van onderzoek, op de onderzoeksmethode. Uit het oosten komt (in)direct een veelheid aan spiritualiteit – denk b.v. aan het Boeddhisme, mindfulness, maar ook aan mensen als Ken Wilber, Deepak Chopra en vele anderen – waar we vaak een aantal van de volgende kenmerken zien: het omzeilen i.p.v. het omvormen van het denken; het ontbreken van een christelijke signatuur; het niet werken aan de moraliteit. Tot slot is in corona tijden in de Europese Unie gebleken dat de staat samen met een deel van de wetenschap bepaalt wat waar is, waarbij kritische wetenschappers monddood werden gemaakt.
 
Mieke Mosmuller maakt in meerdere bewoordingen duidelijk, dat wij als mens in Midden Europa wel degelijk invloed op de toekomst van Midden Europa en daarmee op de toekomst van de rest van de wereld hebben, als wij onze opdracht op ons nemen. Laten we ons daarom in vele groepen verbinden en door samen aan ons denken te kneden, te werken aan de vrijheid van het geestesleven. Want het is die vrijheid die nu op het spel staat.

Le_Grand_Saint_Michel,_by_Raffaello_Sanzio