Terugblik op de bijeenkomst in Rotterdam over ‘Persephone’

05-11-2017 Recensie van Lieke van der Ree

De vraag ‘Wat is denken en hoe leer je het?’ lag de afgelopen zes jaar ten grondslag aan de bijeenkomsten in Rotterdam met Mieke Mosmuller.

Nu, in de lente van 2017, gaan we een stap verder en stellen de vraag : ’Hoe maken we de verbinding tussen het denken en de wereld van de zintuigen?’
Mieke zegt hierover: ‘ Deze vraag kunnen we aan Persephone stellen’.
Maar wie is Persephone en hoe kunnen we haar naderen?

Persephone is de Griekse naam van de godin Natura. In oude tijden nam de mens haar waar als hij naar de hem omringende natuur keek. In de Griekse mythologie wordt verteld dat Persephone geroofd wordt door de God van de onderwereld. Persephone is voor de bovenwereld van het menselijk bewustzijn dan niet meer te zien. De oude helderziendheid loopt ten einde.

PersephoneNL
Persephone - Natura. Het overwinnen van de Maja,
Mieke Mosmuller, Occident 2017.

Als Christus op aarde komt is dit een punt van ommekeer. Een nieuwe tijd breekt aan, waarin het Goddelijke niet buiten maar in de mens kan worden gevonden. Het geloof wordt de belangrijke kracht waardoor het Goddelijke beleefbaar wordt.

Bij de leraren van Chartres kunnen we dit geloof beleven, maar zij hebben ook nog een laatste rest van het weten over de godin Natura, die voor hen steeds minder te zien is. Smartelijk is het voor hen dat de mens het vermogen verliest om het levende, lichtende, wezenlijke in de natuur te beleven.

Deze leraren zien een toekomst vooruit waarin de kennis abstract en doods zal zijn.Wij kunnen vanuit het standpunt van onze tijd zien dat ze gelijk hebben gekregen. De gevolgen ervan in het omgaan met de natuur zijn duidelijk zichtbaar. Het algemeen bewustzijn is tegenwoordig dat wij leven in een geestloze, materiële wereld en dat ons denken schijn is.

Het grote geschenk dat de mensheid eind negentiende eeuw heeft gekregen is, dat Rudolf Steiner door zijn geesteswetenschappelijke werk niet alleen duidelijk maakt hoe dit komt, maar ook dat er een weg is om weer in de ware, levende werkelijkheid te komen.

En het grote geluk voor ons is, dat Mieke Mosmuller ons in de werkgroepen en in haar nieuwe boek ‘Persephone’ meeneemt op die weg.

Rudolf Steiner zegt, dat wij in een verkeerde ‘Erkenntnisposition’ (positie, standpunt in het kennen) zijn gekomen. Wij richten de blik hoofdzakelijk naar buiten en zien daar vaste vormen, maar Persephone, de geest in de natuur, beleven we niet.

We moeten de blik omkeren en richten op onze ‘vloeiende gedachten’, daar waar de beweging is. Dat is de juiste ‘Erkenntnisposition’. We kunnen leren het denken te aanschouwen, hoe het ene begrip verbonden is met het andere, hoe ze samenvloeien, hoe het ene zich uit het andere kan ontwikkelen. Als we dan vervolgens proberen de kracht van dit denken stap voor stap mee te nemen via onze voorstellingswereld naar de wereld van de zintuigen beginnen we voorzichtig een levend gebied tussen buiten- en binnenwereld gewaar te worden, tussen de wereld van de zintuigen en de wereld van de geest.

Op 10 en 11 maart hebben we inspiratie gekregen om dit pad te gaan. En voor ieder die dit wil bevat het nieuwe boek een prachtige, uitvoerige beschrijving van deze weg zodat je rder kan oefenen.