Ontdek!

 • Impressie van een oefengroep ‘Leer Denken’ in Zutphen

  12-11-2023 Recensie van Djoeke Snijder & Wim Velmans

  De aanleiding tot deze oefengroep was het verschijnen van het boek ‘Leer Denken’ van Mieke Mosmuller. In een voordracht in Arnhem in 2019 deed Mieke een oproep – gezien de toenemend spannende situatie voor Europa – om in steden in Nederland werkgroepen te starten om aan de spiritualisering van het denken te werken. Mieke begint het boek ‘Leer Denken’ met: als mens ben je in de wonderlijke positie dat je in een wereld leeft waarin je tegelijkertijd deelnemer en ook toeschouwer bent... Wanneer er ernstige dingen gebeuren wordt dat natuurlijk een heel sterke bel...

 • Over de Hiërarchieën van de engelen. De tweede Hiërarchie.

  31-12-2022 Recensie van Lieke van der Ree

  In de Kersttijd van 2018 verscheen het boek ‘Over de Hiërarchieën van de engelen. De derde Hiërarchie’ 1 . Nu is een dergelijke uitgave voor de Kersttijd 2019 in voorbereiding over de tweede Hiërarchie, met daarin de weergave van een in het Kiental gehouden seminar. Dit boek is een vertaling van een al eerder in het Duits verschenen boek. 2   In het ‘Tijdschrift voor Levend Denken’ (april 2019) schreef ik al over het e...

 • De derde Hiërarchie en het denken in de waarneming 

  14-03-2020 Recensie van Lieke van der Ree

  Eind december, even voor Kerstmis, is het boek ‘Over de Hierarchieën van de engelen. De derde Hiërarchie’ verschenen. In het ‘Tijdschrift voor Levend Denken’ nr. 4 schreef ik hier al over. Nu wil ik nog een thema uit dit boek belichten, het ‘denken in de waarneming’ .   Ik ben hiertoe geïnspireerd geraakt door het seminar met Mieke Mosmuller in Samaya van oktober jl., waar we het opstel van Rudolf Steiner ‘Vroegere geheimhouding...

 • De Anthroposofische Beweging

  19-03-2018 Recensie van Hannie Saleh

  In dit kleine boek, weergave van een seminar op 12 november 2016 te Zürich, laat Mieke Mosmuller zien wat de werkelijke, maar ook wereldwijde betekenis is van de anthroposofische beweging. Dit is niet een maatschappelijke beweging gebaseerd op de anthroposofie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een vredesbeweging of een jeugdbeweging, of zoals Mieke Mosmuller het noemt: ‘alles wat anthroposofisch beweegt’. De anthroposofische beweging is een innerlijke daad die iedere mens kan voltrekken. Het gehele werk van Mieke Mosmuller gaat over deze innerlijke daad, de weg er naar toe, de voorwaarde...

 • Terugblik op de bijeenkomst in Rotterdam over ‘Persephone’

  05-11-2017 Recensie van Lieke van der Ree

  De vraag ‘Wat is denken en hoe leer je het?’ lag de afgelopen zes jaar ten grondslag aan de bijeenkomsten in Rotterdam met Mieke Mosmuller. Nu, in de lente van 2017, gaan we een stap verder en stellen de vraag : ’Hoe maken we de verbinding tussen het denken en de wereld van de zintuigen?’ Mieke zegt hierover: ‘ Deze vraag kunnen we aan Persephone stellen’. Maar wie is Persephone en hoe kunnen we haar naderen? Persephone is de Griekse naam van de godin Natura. In oude tijden nam de mens haar waar als hij naar de hem omringende natuur keek. In de Griekse mytholo...

 • 'De kunst van het denken' Mieke Mosmuller (2016)

  30-07-2016 Recensie van Lieke van der Ree

  Op de achterkant van de omslag van dit boekje wordt beschreven dat de intelligentie in onze tijd voor de meeste mensen een geliefde aanleg is, een vaardigheid om trots op te zijn. Maar als veld voor spiritualiteit is de intelligentie niet erkend. Het lijkt eerder een gebied dat verlaten moet worden, wil je tot de diepere wijsheden van het bestaan doordringen. Mieke Mosmuller belooft echter dat in ‘De kunst van het denken’ een begin wordt gemaakt met het bewijs van het tegendeel: “De intelligentie is de geest zelf en door deze bewust in activiteit te brengen- met geen ander doel dan d...

 • 'Inferno' en 'Hemelse Roos' Mieke Mosmuller - 2007 en 2010

  20-10-2015 Recensie van Lieke van der Ree

  Nu ik dit schrijf is het 29 september, de feestdag van de Michael. We kennen het beeld, van de aartsengel Michael met de draak onder zijn voeten en zijn blik gericht op het licht. Aan het begin van de herfst richten wij onze aandacht extra sterk op hem, om van hem te leren hoe wij met het boze in onze aardesfeer moeten omgaan. We hebben de innerlijke vraag: ‘hoe doe je dat nu eigenlijk?’ Wie hieraan met bewustzijn wil werken kan een grote rijkdom aan inspiratie en raadgevingen vinden in het werk van Mieke Mosmuller. Zij doet dit op verschillende wijze. Zo beschrijft Marie Anne in haar artik...

 • Inleiding boekpresentatie van Goethes 'Sprookje van de groene slang en de schone Lelie’

  10-07-2015 Recensie van Jos Mosmuller

  Jos Mosmuller Van harte welkom bij de boekpresentatie van het sprookje, ‘de groene slang en de schone Lelie’ van Johann Wolfgang von Goethe. Voordat ik u iets zal vertellen over het ontstaan van het sprookje, wil ik een korte beschrijving geven van het leven van Goethe. De tijd waarin hij leefde was de tijd die bekend is als het tijdperk van de Verlichting, de 18e eeuw. Goethe behoort tot de stroming der Classici. Het was de tijd na de tachtigjarige oorlog der Nederlanden en de dertigjarige oorlog in Duitsland. Het waren godsdienstoorlogen tussen katholieken en protestanten; tussen d...

 • Het menselijke mysterie – mysterie van het levende en van de gestalte van de mens

  09-07-2014 Recensie van Hannie Saleh

  Waarom kunnen we ons lichaam, ons levende, inwendige lichaam niet kennen zoals we de dingen om ons heen kennen? De medische wetenschap heeft in anatomie, fysiologie, moleculaire biologie indrukwekkend veel kennisfeiten aan het licht gebracht. Maar hieruit komt geen levend mens naar voren; het blijven deelaspecten, bestudeerd aan het dode lichaam en in het laboratorium. Wij kennen van onszelf de buitenkant, ten dele, want we kunnen niet eens ons gezicht zien, en hebben maar een vaag gevoel van wat er binnen in ons zit. Eigenlijk leven wij in de zintuigen, aan de oppervlakte dus, gericht op de wereld om ...

 • Zoek het licht dat opgaat in het westen

  25-06-2014 Recensie van Lieke van der Ree

  Een paar woorden vooraf: Het is nu drie jaar geleden dat ik de boekbespreking van ‘Zoek het licht dat opgaat in het westen’ schreef. Sinds die tijd hebben we vele voordrachten en werkgroepen met Mieke mogen meemaken en is het gevoel van urgentie om de weg die in ‘Zoek het licht..’ beschreven staat te volgen alleen nog maar sterker geworden. Op het moment dat ik dit schrijf is de wereld in beroering door de gebeurtenissen in Oekraïne, Syrië en de Gazastrook en we kunnen er zeker van zijn dat op nog veel meer plaatsen op aarde catastrofes plaatsvinden. In het groot en ...

 • De dringende oproep in 'Philippe'

  09-05-2014 Recensie van Gerard Hotho & Holger Niederhausen

  Omdat tijdens en na het lezen van de nieuwste roman van Mieke Mosmuller 'Philippe' veel door ons heen is gegaan, hebben wij besloten de pen ter hand te nemen. Wij hebben het boek namelijk ervaren als een zeer indringende oproep om het spiritualiseren van het denken centraal in ons leven te stellen (en denk niet te snel dat je dat al doet!), maar ook lazen wij over de absolute noodzaak dat een aantal mensen in onze tijd dat ook daadwerkelijk doet en zich verder op weet te werken tot de kenniscultus (pag. 301-304). Het hoofdthema van de laatste periode (1924-1925) in het leven van Rudolf Steiner was h...

 • Openingswoord Jos Mosmuller bij de presentatie van 'De Categorieën van Aristoteles'

  08-02-2014 Recensie van Jos Mosmuller

  Beste mensen, lieve vrienden, Ook namens uitgeverij Occident heet ik u van harte welkom voor deze bijzondere Presentatie van het 32e boek van Mieke Mosmuller ‘De Categorieën van Aristoteles. Letters van het Wereldwoord.’ Bijzonder omdat Rudolf Steiner deze letters het wereldalfabet noemt, een alfabet waarmee je zowel de fysieke als de geestelijke wereld kunt lezen. Vanuit deze letters is de anthroposofie voortgebracht en kan nog meer voortgebracht worden. Bijzonder omdat we dit jaar het twintigjarig bestaan van Uitgeverij Occident vieren. Het is een eer juist dit jaar dit boek te k...

 • Een weg naar het wonder van het kind

  13-01-2014 Recensie van Holger Niederhausen

  Wie heeft niet ooit een heilig-reine sfeer gevoeld wanneer hij bij een baby was? Een sfeer, waarin in hem op zijn minst een teer vermoeden opkwam van wat voor een heel andere wereld ons in en met zo’n wezen tegemoet treedt, vergeleken met de realiteit van het leven van alledag - uiterlijk en innerlijk. Zo’n moment kan ons werkelijk voor ogenblikken verheffen boven onze profaan geworden werkelijkheid, en dat worden we ook gewaar. Het kan zijn dat zulke gevoelens zich in sentimentele gevoelens kleden, dat je een baby bij voorbeeld gewoon alleen maar ‘ongelofelijk schattig’ vindt o...

 • Ik doe wat ik wil

  19-04-2013 Recensie van een 20-jaar jonge Duitse vrouw

  “Het boek van Mieke Mosmuller heeft mij werkelijk zeer overtuigd en ik wilde je schrijven. Misschien moet ik beginnen met de opbouw van het boek, want deze was zeer indrukwekkend. Het boek is werkelijk goed gestructureerd, haast als een wetenschappelijk werk. Maar is het niet ook vaak dat wat ontbreekt om gevoelens te kunnen begrijpen? Een structuur, om deze te doorgronden, om zichzelf een beetje beter te begrijpen? Ik geloof dat het heel moeilijk is dit thema zo aan te gaan, omdat je je er gewoonlijk in verliest en dan onbewust heel onvrij bent. Bovendien is het zo geschreven, dat je zelf dit zo...

 • Moeder van een koning

  19-03-2013 Recensie van Lieke van der Ree

  Als je het boek Moeder van een koning leest, merk je al gauw dat dit geen gewone roman is. De eerste woorden zijn “er was eens”, je beleeft het geschrevene als een sprookje waarin de ontwikkelingsweg van ieder van ons wordt beschreven. Zo leren we de hoofdpersoon kennen die in latere romans Johannes wordt genoemd. Als kleine jongen groeit hij op in innige verbondenheid met de natuur die rondom zijn ouderlijk huis in volle pracht aanwezig is. “Kind van het geluk dat was hij, maar hij wist het niet.” Op school heeft hij aanvankelijk geen interesse voor de lessen. Toch blijkt la...