Ontdek!

 • De Anthroposofische Beweging

  19-03-2018 Recensie van Hannie Saleh

  In dit kleine boek, weergave van een seminar op 12 november 2016 te Zürich, laat Mieke Mosmuller zien wat de werkelijke, maar ook wereldwijde betekenis is van de anthroposofische beweging. Dit is niet een maatschappelijke beweging gebaseerd op de anthroposofie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een vredesbeweging of een jeugdbeweging, of zoals Mieke Mosmuller het noemt: ‘alles wat anthroposofisch beweegt’. De anthroposofische beweging is een innerlijke daad die iedere mens kan voltrekken. Het gehele werk van Mieke Mosmuller gaat over deze innerlijke daad, de weg er naar toe, de voorwaarde...

 • De ondergang van de oude helderziendheid (Götterdämmerung)

  14-03-2018 Artikel van Jos Mosmuller

  In het begin van de 5e eeuw v. Chr. werden Noord- en West-Europa vooral bevolkt door de Germanen en de Kelten, en in latere eeuwen door de Galliërs, de Saksen en de Noormannen. Omstreeks 500 v. Chr. meldde de Griek Hekataios van Milete het bestaan van een volk dat hij de Keltoi of Kelten noemde. Kort daarna vermeldde Herodotus 445 v Chr. dat hun gebied van oorsprong gezocht moest worden tussen de Alpen en de Donau Zoals alle volkeren die toen in Europa leefden, hadden de Germanen en de Kelten meerdere goden en godinnen, ze hadden een natuurreligie. Dit hield in, dat ze in de verschillende kracht...

 • Lezing over mindful thinking - deel 1

  14-03-2018 Artikel van Mieke Mosmuller

  Goedenavond, hartelijk welkom voor deze lezing over mindful thinking.1 Sinds 3 jaar schrijf ik wekelijks een tekst voor een website die speciaal daarvoor is ingericht. Dat zijn wekelijkse teksten die ik in het Engels, Duits en Nederlands publiceer. Toen ik de Engelse teksten begon te schrijven, was dat voor mij niet gewend... Met wat hulp van hier en daar en soms fouten erin ging het toch. Zo zocht ik het woord ‘gewetensvol’ en vond de vertaling: mindful. Het woord raakte me werkelijk. ‘Mind’ is eigenlijk niet goed te vertalen, je zou zeker niet zeggen dat dit ‘geweten...

 • Gedicht: Levensloop… en een beetje een ode aan het leven

  12-03-2018 Artikel van Jérôme ten Noever de Brauw

  Proloog Een tijd geleden was ik in de aanloop naar mijn vaderschap. Het was november. Met een uitgerekende datum in maart hadden we nog wel even te gaan. De gebruikelijke waan van de dag heeft dan nog steeds de overhand. Maar toch was er opeens zo’n moment dat het heel dichtbij voelde. Een bijzonder moment omdat dit uitmondde in een gedicht dat zich gedurende vier maanden langzaamaan liet schrijven en dat ik twee weken voor de uitgerekende datum pas kon voltooien. Het omschrijft een ervaring die iedere ouder of iedereen die ‘iets in de wereld zet&rsqu...

 • Impressie van het Hemelvaartseminar in het Kiental

  10-03-2018 Artikel van Lieke van der Ree

  Op de ochtend van Hemelvaart kwamen 35 deelnemers uit Zwitserland, Duitsland en Nederland samen met Mieke en Jos Mosmuller in de kring van de grote ruimte van het langzamerhand zo vertrouwde Parzivalhuis in het Kiental in Berner Oberland bij elkaar. Door de vele ramen waren de omringende bergen, met licht besneeuwde toppen, te zien. De atmosfeer was helder, zonnig. In haar openingswoorden herinnerde Mieke aan het allereerste seminar op deze plaats, in augustus 2012. Toen legde ze ons ook aan het begin van het seminar na aan het hart, om ons kritiserende verstand niet in te zetten in het contact met el...

 • S’Odile, Sol Dei, zon Gods

  05-11-2017 Artikel van Jos Mosmuller

  Na de val van het West Romeinse Rijk in het jaar 476, met de afzetting van keizer Romulus Augustulus door de Germaanse veldheer Odoaker, viel het Romeinse rijk steeds verder uiteen door invallende Germaanse stammen van boven de Rijn en door de Visgoten van boven de Donau. Vele stammen hadden het Arianistische Christendom aangenomen, waarbij de Christus wel als Zoon van de Vader, maar niet als God werd aangenomen. Het kerkelijke Romeinse en Orthodoxe Christendom hield vast aan de patriarch Athanasius, waarbij Christus net als de vader God is. Voor de Germanen was het Arianisme naast hun oude Goden b...

 • Terugblik op de bijeenkomst in Rotterdam over ‘Persephone’

  05-11-2017 Recensie van Lieke van der Ree

  De vraag ‘Wat is denken en hoe leer je het?’ lag de afgelopen zes jaar ten grondslag aan de bijeenkomsten in Rotterdam met Mieke Mosmuller. Nu, in de lente van 2017, gaan we een stap verder en stellen de vraag : ’Hoe maken we de verbinding tussen het denken en de wereld van de zintuigen?’ Mieke zegt hierover: ‘ Deze vraag kunnen we aan Persephone stellen’. Maar wie is Persephone en hoe kunnen we haar naderen? Persephone is de Griekse naam van de godin Natura. In oude tijden nam de mens haar waar als hij naar de hem omringende natuur keek. In de Griekse mytholo...

 • De waardigheid van de mens

  05-11-2017 Artikel van Mieke Mosmuller

  Wie de situatie in de wereld probeert te overzien - al zijn de gegevens om tot zo’n overzien te komen absoluut ontoereikend - zal in elk geval een indruk krijgen dat er met de mensheid iets ernstigs aan de hand is. Er wordt veel gesproken over klimaatverandering en milieu. Maar de veranderingen die in de mensheid gaande zijn, blijven grotendeels onbesproken. Eens erkende de denkende mens een ‘prima philosophia’. Dat betekende dat er een rotsvast vertrouwen bestond in de menselijke mogelijkheid om waarheid vast te stellen – niet in alle dingen en feiten weliswaar, maar wel al...

 • Derde reis naar Chartres 2019

  01-04-2017 Nieuws van Vrienden M. Mosmuller

  Dinsdag 16. April 2019 Aankomst Hotel St. Yves met ’s avonds een voordracht Woensdag 17. April 2019 Bezoek aan de Kathedraal, bespreking en avondeten Donderdag 18. April 2019 Ochtendvoordracht Voor info Ines Miriam Michael - inesborn@hotmail.de Voertaal Duits ...

 • Stichting Koningsweg

  01-04-2017 Nieuws van Vrienden M. Mosmuller

  Per 1-1-2017 bestaat de Stichting Koningsweg. Het is een sociaal belang behartigende stichting met als doel het financieren van projecten m.b.t. het werk van Mieke Mosmuller en het is steunfonds voor de voortzetting van haar werk. Voor grote schenkingen, legaten en erfenissen kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden: Drs. Jos Mosmuller, voorzitter Raphaela Kühne, secretaris Ir. Lieke van der Ree, penningmeester www.stichtingkoningsweg.nl Er is inmiddels al een toekenning van een fonds voor de publicatie van een boek van Mieke Mosmuller. ...

 • Elke gift telt!

  01-04-2017 Artikel van Raphaela Kühne

  Hoe ver kun je gaan, wanneer je andere mensen over het belang van de ontwikkeling van het levende denken vertelt? Mag je erover vertellen, ook wanneer er niet naar gevraagd wordt? Moet niet iedereen dit voor zichzelf uitvinden? Je wilt de andere mensen toch vrijlaten… Je zou dezelfde vraag kunnen stellen bij het verbreiden van boeken en geschriften over de ontwikkeling van het levende denken. In een gesprek over deze vragen, maakte Mieke Mosmuller attent op een passage van Rudolf Steiner in GA 153, 14-4-1914 : Wanneer wij naar de natuur kijken, zien we het merkwaardige schouwspel, dat over...

 • Tagung in Ansbach: Der Graf von Saint Germain und die Musik

  01-03-2017 Nieuws van Occident Verlag

  Der Graf von Saint Germain (1696-1784) Er gilt als eine der schillernsten Figuren des 18. Jahrhunderts. Er war Friedensaktivist und Geheimdiplomat, Fabrikant und Alchemist, Geiger und Komponist, für Friedrich den Großen gar ein „berühmter Abenteurer“. Casanova schätzte den Grafen von Saint Germain als „zurückhaltend, höflich, witzig, geistvoll“. Voltaire hielt ihn für „unsterblich und allwissend“. Auch Rudolf Steiner beschäftigte sich mit dem Grafen, der als Sohn des siebenbürgischen Fürsten Franz II. Rák&oacu...

 • Jongerenweekend in Vaassen met Mieke Mosmuller

  30-08-2016 Artikel van Hannah Visser

  Het derde weekend van april zijn we met een groep van 20 mensen tussen de 25 en 45 jaar samengekomen om een Seminar van Mieke te volgen. Een diverse groep van jonge mensen; studerend, net werkend, met een jong gezin of startend met een nieuw bedrijf, waarvan niet iedereen eerder bekend was met het eerdere werk van Mieke. Allen waren we gekomen om ons dit weekend bezig te houden met ‘het logische denken en de besluitvaardigheid van de mens in deze tijd.’ De bijeenkomst vond plaats in Vaassen, een klein dorpje op de Veluwe, waar we in een oud nonnenklooster sliepen, dat tegenwoordig een pr...

 • 'De kunst van het denken' Mieke Mosmuller (2016)

  30-07-2016 Recensie van Lieke van der Ree

  Op de achterkant van de omslag van dit boekje wordt beschreven dat de intelligentie in onze tijd voor de meeste mensen een geliefde aanleg is, een vaardigheid om trots op te zijn. Maar als veld voor spiritualiteit is de intelligentie niet erkend. Het lijkt eerder een gebied dat verlaten moet worden, wil je tot de diepere wijsheden van het bestaan doordringen. Mieke Mosmuller belooft echter dat in ‘De kunst van het denken’ een begin wordt gemaakt met het bewijs van het tegendeel: “De intelligentie is de geest zelf en door deze bewust in activiteit te brengen- met geen ander doel dan d...

 • Afscheid van de anthroposofische vereniging

  14-06-2016 Artikel van Mieke Mosmuller

  Vaak wordt mij gevraagd waarom wij geen lid zijn van de antrophosofische vereniging. Begin 2016 werd mij deze vraag weer gesteld door de redakteur van het Zwitserse tijdschrift 'Ein Nachrichtenblatt'; of ik daar ooit wel eens over heb geschreven, of er misschien nu iets over wilde schrijven? Hij zou het artikel dan publiceren. Ik heb een poging gewaagd om het hele proces te beschrijven, heb het artikel lange tijd laten liggen - en wilde het uiteindelijk toch niet publiceren. Onder vrienden moet dit echter wel mogelijk zijn.... Toen ik het werk van Rudolf Steiner leerde kennen was dat voor mij liefde bi...

 • De Godsvrienden uit het Oberland

  13-02-2016 Artikel van Jos Mosmuller

  In 1317 werd er in Basel een jongen geboren als zoon van een rijke koopman. Het was de tijd waarin paus Clemens V door de koning van Frankrijk, Philips IV, overgehaald werd om Rome te verlaten en de Heilige Stoel in de Zuid Franse stad Avignon te vestigen. Door de invloed van de Franse koning besloot de paus de hooggeestelijke en rijke Tempelorde op te heffen. De wereldlijke macht van de Franse staat kreeg macht over het middeleeuwse Christendom. Dit zou leiden tot een grote crisis in de kerk en verwarring onder de gelovige christenen. De jonge koopmanszoon was vanaf zijn vroegste jeugd bevriend met ...

 • Een verhouding tot ‘Het Laatste Avondmaal’ van Leonardo da Vinci

  01-02-2016 Artikel van Jos Van Aerschot

  Eén dag na Sinterklaas 2015 kreeg ik van de vriendenkring de vraag, of ik voor de volgende nieuwsbrief (n° 9) niet een artikel wilde schrijven over ‘Het Laatste Avondmaal’ van Leonardo da Vinci, omdat ik daar zoals men zei, “affiniteit mee heb.” En ja, nogal wat mensen weten dat daar in zekere zin wel iets van aan is. Maar om dat te gaan verwoorden en aan papier toe te vertrouwen, vond ik niet zo vanzelfsprekend. Ik hield mijn antwoord in beraad; maar uiteindelijk bedacht ik me op één van de laatste dagen van het jaar, op mijn verjaardag, met een geschen...

 • Spiritualisering van het denken

  13-01-2016 Artikel van Mieke Mosmuller

  Er zijn mensen die niet met hun volle wezen in onze wereld kunnen opgaan, die het gevoel hebben voor een deel daarmee in oppositie te geraken. Mensen die wrijving voelen met het leven van alledag, in wie vragen ontstaan die verder reiken dan de dagelijkse behoeften van het bestaan en de bevrediging daarvan. Zulke mensen hebben een overschot aan energie in zich, ze beleven juist dat overschot als wezenlijk, maar kunnen het nergens ‘uitleven’, want in onze wereld wordt daarmee niet gerekend. Het past in geen systeem, ook niet in een religieus systeem, in geen enkel beroep, niet in het gezinsl...

 • Steun Mieke terwijl u slaapt!

  23-10-2015 Nieuws van Vrienden M. Mosmuller

  Andreas Vettiger is een trouwe vriend van het werk van Mieke Mosmuller. Andreas woont in een heel groot huis in Courtelay, een prachtig gebied in het Noordwesten van Zwitserland. Daar heeft hij uitgebreide en verrassende mogelijkheden voor overnachtingen. U bent van harte uitgenodigd om gebruik te maken van zijn Bed & Breakfast. Uw verblijf daar komt ook Mieke ten goede, want Andreas maakt de prijs die u betaalt direct naar haar over. Meer informatie vindt u op de website van Andreas: www.saltimbanques.ch.   ...

 • 'Inferno' en 'Hemelse Roos' Mieke Mosmuller - 2007 en 2010

  20-10-2015 Recensie van Lieke van der Ree

  Nu ik dit schrijf is het 29 september, de feestdag van de Michael. We kennen het beeld, van de aartsengel Michael met de draak onder zijn voeten en zijn blik gericht op het licht. Aan het begin van de herfst richten wij onze aandacht extra sterk op hem, om van hem te leren hoe wij met het boze in onze aardesfeer moeten omgaan. We hebben de innerlijke vraag: ‘hoe doe je dat nu eigenlijk?’ Wie hieraan met bewustzijn wil werken kan een grote rijkdom aan inspiratie en raadgevingen vinden in het werk van Mieke Mosmuller. Zij doet dit op verschillende wijze. Zo beschrijft Marie Anne in haar artik...